FANDOM


(See also)
Line 1: Line 1:
 
[[File:Owe Gustafson.jpg|thumb|300px]]
 
[[File:Owe Gustafson.jpg|thumb|300px]]
'''<span style="color:Tan">Ow</span><span style="color:Tan">e</span>''' '''<span style="color:Tan">Gustafson</span>''' <span style="color:Green">(</span><span style="color:Green">b</span><span style="color:Green">.</span> [[Pre-1954#1940|<span style="color:Green">1</span><span style="color:Green">9</span><span style="color:Green">4</span><span style="color:Green">0</span>]]<span style="color:Green">)</span> <span style="color:Green">create</span><span style="color:Green">d the</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">use</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">on</span> ''[[w:c:muppet:Svenska Sesam|<span style="color:Green">Svenska</span> <span style="color:Green">Sesam</span>]]''<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">mainly</span> <span style="color:Green">with</span> <span style="color:Green">t</span><span style="color:Green">he</span> <span style="color:Green">character</span><span style="color:Green">s</span> [[w:c:muppet:Hansson and Fia Jansson|<span style="color:Green">Hansson</span> <span style="color:Green">&</span> <span style="color:Pink">Fia</span> <span style="color:Pink">Jansson</span>]]<span style="color:Green">.</span> <span style="color:Green">Some</span> <span style="color:Green">of</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">he</span> <span style="color:Green">create</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">were</span> <span style="color:Green">also</span> <span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">how</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">on</span> '''''[[Sesame Street|<span style="color:Green">SESAME</span> <span style="color:Green">STREET</span>]]'''''<span style="color:Green">.</span>
+
'''<span style="color:Tan">O</span><span style="color:Tan">we</span>''' '''<span style="color:Tan">Gustafson</span>''' <span style="color:Green">(</span><span style="color:Green">b</span><span style="color:Green">.</span> [[Pre-1954#1940|<span style="color:Green">1</span><span style="color:Green">9</span><span style="color:Green">4</span><span style="color:Green">0</span>]]<span style="color:Green">)</span> <span style="color:Green">create</span><span style="color:Green">d the</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">use</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">on</span> ''[[w:c:muppet:Svenska Sesam|<span style="color:Green">Svenska</span> <span style="color:Green">Sesam</span>]]''<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">mainly</span> <span style="color:Green">with</span> <span style="color:Green">t</span><span style="color:Green">he</span> <span style="color:Green">character</span><span style="color:Green">s</span> [[w:c:muppet:Hansson and Fia Jansson|<span style="color:Green">Hansson</span> <span style="color:Green">&</span> <span style="color:Pink">Fia</span> <span style="color:Pink">Jansson</span>]]<span style="color:Green">.</span> <span style="color:Green">Some</span> <span style="color:Green">of</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">he</span> <span style="color:Green">create</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">were</span> <span style="color:Green">also</span> <span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">how</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">on</span> '''''[[Sesame Street|<span style="color:Green">SESAME</span> <span style="color:Green">STREET</span>]]'''''<span style="color:Green">.</span>
   
 
<span style="color:Green">In</span> [[w:c:muppet:Sweden|<span style="color:Green">Sweden</span>]]<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Tan">he</span> <span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">best</span> <span style="color:Green">k</span><span style="color:Green">now</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">f</span><span style="color:Green">or</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">on</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">show</span> ''[[w:c:muppet:Fem myror är fler än fyra elefanter|<span style="color:Green">Fem</span> <span style="color:Green">myror</span> <span style="color:Green">är</span> <span style="color:Green">fler</span> <span style="color:Green">än</span> <span style="color:Green">fyra</span> <span style="color:Green">elefanter</span>]]'' <span style="color:Green">(</span>[[1973|<span style="color:Green">1</span><span style="color:Green">9</span><span style="color:Green">7</span><span style="color:Green">3</span>]]<span style="color:Green">)</span><span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">a</span> <span style="color:Green">Swedish</span> <span style="color:Green">preschool</span> <span style="color:Green">series</span> <span style="color:Green">that</span> <span style="color:Green">had</span> <span style="color:Green">been</span> <span style="color:Green">inspire</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">by</span> '''''[[Sesame Street|<span style="color:Green">SESAME</span> <span style="color:Green">STREET</span>]]'''''<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">which</span> <span style="color:Green">would</span> <span style="color:Green">l</span><span style="color:Green">ate</span><span style="color:Green">r</span> <span style="color:Green">feature</span> <span style="color:Green">many</span> <span style="color:Green">of</span> <span style="color:Green">these</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Tan">He</span> <span style="color:Green">has</span> <span style="color:Green">also</span> <span style="color:Green">illustrate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">book</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">made</span> <span style="color:Green">for</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">T</span><span style="color:Green">V series</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Green">Exhibit</span><span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">on</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">o</span><span style="color:Green">f</span> <span style="color:Tan">his</span> <span style="color:Green">work</span> <span style="color:Green">have</span> <span style="color:Green">bee</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">how</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">n</span> [[w:c:muppet:New York|<span style="color:Green">New</span> <span style="color:Green">York</span>]]<span style="color:Green">,</span> [[w:c:muppet:Paris|<span style="color:Green">Paris</span>]] <span style="color:Green">&</span> <span style="color:Green">Tokyo</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Tan">He</span> <span style="color:Green">has written a</span> <span style="color:Green">few</span> <span style="color:Green">boo</span><span style="color:Green">k</span><span style="color:Green">s over the y</span><span style="color:Green">ear</span><span style="color:Green">s as</span> <span style="color:Green">well</span><span style="color:Green">.</span>
 
<span style="color:Green">In</span> [[w:c:muppet:Sweden|<span style="color:Green">Sweden</span>]]<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Tan">he</span> <span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">best</span> <span style="color:Green">k</span><span style="color:Green">now</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">f</span><span style="color:Green">or</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">on</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">show</span> ''[[w:c:muppet:Fem myror är fler än fyra elefanter|<span style="color:Green">Fem</span> <span style="color:Green">myror</span> <span style="color:Green">är</span> <span style="color:Green">fler</span> <span style="color:Green">än</span> <span style="color:Green">fyra</span> <span style="color:Green">elefanter</span>]]'' <span style="color:Green">(</span>[[1973|<span style="color:Green">1</span><span style="color:Green">9</span><span style="color:Green">7</span><span style="color:Green">3</span>]]<span style="color:Green">)</span><span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">a</span> <span style="color:Green">Swedish</span> <span style="color:Green">preschool</span> <span style="color:Green">series</span> <span style="color:Green">that</span> <span style="color:Green">had</span> <span style="color:Green">been</span> <span style="color:Green">inspire</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">by</span> '''''[[Sesame Street|<span style="color:Green">SESAME</span> <span style="color:Green">STREET</span>]]'''''<span style="color:Green">,</span> <span style="color:Green">which</span> <span style="color:Green">would</span> <span style="color:Green">l</span><span style="color:Green">ate</span><span style="color:Green">r</span> <span style="color:Green">feature</span> <span style="color:Green">many</span> <span style="color:Green">of</span> <span style="color:Green">these</span> <span style="color:Green">animate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">segment</span><span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Tan">He</span> <span style="color:Green">has</span> <span style="color:Green">also</span> <span style="color:Green">illustrate</span><span style="color:Green">d</span> <span style="color:Green">book</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">made</span> <span style="color:Green">for</span> <span style="color:Green">the</span> <span style="color:Green">T</span><span style="color:Green">V series</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Green">Exhibit</span><span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">on</span><span style="color:Green">s</span> <span style="color:Green">o</span><span style="color:Green">f</span> <span style="color:Tan">his</span> <span style="color:Green">work</span> <span style="color:Green">have</span> <span style="color:Green">bee</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">s</span><span style="color:Green">how</span><span style="color:Green">n</span> <span style="color:Green">i</span><span style="color:Green">n</span> [[w:c:muppet:New York|<span style="color:Green">New</span> <span style="color:Green">York</span>]]<span style="color:Green">,</span> [[w:c:muppet:Paris|<span style="color:Green">Paris</span>]] <span style="color:Green">&</span> <span style="color:Green">Tokyo</span><span style="color:Green">.</span> <span style="color:Tan">He</span> <span style="color:Green">has written a</span> <span style="color:Green">few</span> <span style="color:Green">boo</span><span style="color:Green">k</span><span style="color:Green">s over the y</span><span style="color:Green">ear</span><span style="color:Green">s as</span> <span style="color:Green">well</span><span style="color:Green">.</span>

Revision as of 01:30, June 7, 2020

Owe Gustafson

Owe Gustafson (b. 1940) created the animated segments used on Svenska Sesam, mainly with the characters Hansson & Fia Jansson. Some of the segments he created were also shown on SESAME STREET.

In Sweden, he is best known for animated segments on the show Fem myror är fler än fyra elefanter (1973), a Swedish preschool series that had been inspired by SESAME STREET, which would later feature many of these animated segments. He has also illustrated books made for the TV series. Exhibitions of his work have been shown in New York, Paris & Tokyo. He has written a few books over the years as well.

See also


Previous page: Next page:
Our GROUCH (& Were Stuck with YOU) P
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.